top of page

Duais Cuimhneachaidh Jeanne Crandall Broulik

Stilichean Dennis Ward

Isn't There a Ship: List

Nach eil ann A Ship

air an t-slighe chum nan uile chuan
nad chridhe

far am bi spùinneadairean air an deoch a' dannsadh
jig oir lorg iad mapa

air a stiùireadh gu dìreach gu ionmhas tiodhlaichte
ann an stoc, beatha ag aithris ficsean

mar a nì e an-dràsta agus a-rithist?
Agus nach b'e beannachd a bh' anns an òr

'nan làimh, cho trom,
dh’ fhaodadh sin am beatha a neartachadh

mu dheireadh, co dhiubh a thionndaidheas gaothan fiadhaich
neo eu-dòchasach? Cha bhi na whores

aig am bheil gràdh dhoibh bithibh lìonmhor
le pògan fliuch nuair a chì iad

na seudan neamhnaid agus ruby
agus fàinneachan? Chan e eadhon na tonnan

air an aghaidh agus air an ais ? Cha bhi na speuran
uisge rum, agus cha dean am màthraichean

faic mu dheireadh an droch dhòighean
agus a' siubhal

tionndaidh an long-bhriseadh gu fortan?

Isn't There a Ship: Text
bottom of page