top of page

Duais Gertrude Munzenmaier

Debbie Scott
Charleston, SC

After: List

Às deidh

Air a coiseachd air feadh na faiche
far an robh pònaidhean uair ag ionaltradh,
stad i, togaidh i luibh
bouquet, pops pebble
'na beul, a' bualadh an t-salachair,
a hint of blàths, blas fliuch
clòimh agus nead falamh.
Is iad so crìochan a h-aoibhneis—
ag amharc seachad air a' chuing
gu flùraichean fiadhaich aon uair air an taghadh
bòrd a shoilleireachadh
airson dithis mu dheidhinn a bhith trì.

After: Text
bottom of page