top of page

Duais Iain Eideard MacIain

Cassie Premo Steele

Spirit Lesson: List

Leasan Spiorad

Tha Spiorad ann

anns a h-uile rud

agus a h-uile càil
nì sinn, an tidsear

thuirt an-dè
aig mo chiad

leasan. I seall air

mo bhròg.


Tha Spiorad ann

annad,
bròg dubh.

Mar a chumas tu

mo chos gun

a' gearan.
Mar a chumas tu

as an fhuachd.

Tha Spiorad ann
na mo chas, cuideachd.

A chnàmhan iomadaidh,

mar a tha iad ag obair

còmhla.
Mar a tha iad ag èisteachd

nuair a bhios mi say
suidhe fhathast.

Spirit Lesson: Text
bottom of page