top of page

Duais Cuimhneachaidh Aibhnichean Cheann Loch

Tim Harkins

Choosing Totems: List

A 'taghadh Totems

Carson nach creachadair? Madaidhean-allaidh no seabhagan.
No mas e eun a th’ ann, ’s dòcha sgarbh.
Carson a dh’ fheumadh feannagan a bhith ann?
Cha robh feum agam air na càsan gràineil aca
a' toirt cuireadh do chompanaich gu cuirm
air marbhadh rathaid. Cha robh mi gan iarraidh
gus a’ bhreug a th’ ann an eaconamas a thoirt às a chèile
bha adhbhar gu leòr airson pòsadh,
gu'm bu leòr cuimhne na h-ùpraid.
Cha robh mi airson gun tog iad às a chèile
mo chreach. Cha b' urrainn dhomh an crathadh.
Choinnich iad mi aig a h-uile lùb, an uairsin dh'itealaich iad
mìle slighe do'n choille.
Dh’iarr iad ìobairt. Bean.
Teaghlach. Sealladh.
Gheall iad atharrachadh uabhasach.
Lean iad sinn, cawed iad. Shift còmhla rinn.
Lorg saoghal draoidheil. Innis sgeulachd fhìor.
Tha sinn nar pìos dubh oidhche
beò anns an latha shoilleir. Tòisich a 'bruadar.

Choosing Totems: Text
bottom of page