top of page

Duais Beatrice Ravenel

Sally Oliver

Emanuel: List

O Thig, O Thig Emanueil

Nighean Hush, gabh anail ìosal agus slaodach, ìosal agus slaodach.
Smaoinich air crois-earrann de loch -
tha an uachdar aige aig ìre sùla rèidh agus bàn
nuair a thuiteas naoi molagan ann an loidhne chun na doimhneachd gu h-ìosal.

A nighean Hus, bi sàmhach mar chloich.
Faodaidh sinn caismeachd a-steach don loch fhuar sin de anaman caillte.
Faodaidh sinn a dhol a-steach do uisge nan eagal.
Agus bogaidh craiceann geal ar fuil, fallas, agus deòir.

Dùisg a nighean, agus ruith, agus glaodh, ruith agus glaodh.
Shlaod naoi peilearan an cuirp tron bhrat-bhrat.
Faigh grèim air gach fear agus bi nad earball clamhan briste
oir tha iad uile ag itealaich gu h-àrd agus a 'briseadh nan speur.

Eirich suas a nighean agus spread a-steach don t-solas.
Gheibh sinn thairis air sgeul na h-oidhche truagh sin.

Emanuel: Text
bottom of page