top of page

Duais Iain Raibeart Doyle, Jr

Brian Slusher

Dead I take-up Stargazing: List

Marbh, I Take-up Stargazing

Bha mi a’ smaoineachadh mullach a’ chiste
sgriosadh e an sealladh
ach tha mi a 'faicinn gu bheil e a' frithealadh mar
cho math ri cruinneach planetarium sam bith
air am bheil an f hairge, soilleir
nochdaidh teintean mo bheatha
ro-mheasta air satain, beag
chips de dheàrrsadh
gu fial fada, gun smal
ach àlainn

Dead I take-up Stargazing: Text
bottom of page