top of page

Foghar 2005 agus Earrach 2006

Dàin Bhuannachaidh Farpais

Woman Typing

Duais Comann Dubose & Dorothy Heyward

Deborah Lawson Scott

Man at Desk

Duais Luchd-cluiche Footlight

Mìcheal H. Lythgoe

Notebook

Duais Iain Eideard MacIain

Kimberly Simms

Desk with Book

Duais Iain Raibeart Doyle, Jr

Mìcheal H. Lythgoe

Books

Duais Post & Teachdaire

Seòras Pàpa

Piles of Books

Duais an Fhòraim

Carol Furtwangler

Woman Typing

Duais an rann èibhinn

Seumas J. Lundy

Notebook

Duais an Lyric Poem

Henk Brandt

Desk with Book

Duais Peter Pan

Sìne Emerson Blewer

Books

Duais Patricia agus Emmett Robinson

Debra A. Daniel

Man with Book

Duais Skylark

Donnchadh Uasal Moore

Man at Desk

The Duais Uilleam Gilmore Simms

Henk Brandt

Green Typewriter

Duais Marjorie E. Peale

Debra A. Daniel

Green Typewriter

Duais Beatrice Ravenel

Debra A. Daniel

Green Typewriter

Duais Pegasus

Jules Riley

Green Typewriter

Duais Constance Pultz

Seòras Pàpa

Green Typewriter

Duais Cuimhneachaidh Aibhnichean Cheann Loch

Kit Loney

Green Typewriter

Duais Gilleasbuig Rutledge

Stilichean Dennis Ward

Books

Duais Iain H. Bennett, Jr

Stilichean Dennis Ward

Books

Duais Cuimhneachaidh Jeanne Crandall Broulik

Stilichean Dennis Ward

Fall 2005 | Spring 2006 Winning Poems: List
bottom of page