top of page

Duais Bàrdachd Klyde Robinson

Debra A. Daniel
Columbia, SC

Inlet: List

An caolas far a bheil i na seasamh

Sgith le teas o ghrein,
suathadh ìosal air a druim, am boireannach
osnaichean, air an caitheamh ri a cnàmhan.
Le muineal cearc ceangailte ri sreang,
tha i a' tàladh crùbagan taobh-cheum,
truas agus slige-ghorm.
Tha i casruisgte cruaidh,
saor mar fhaoilean a' slugadh suas
ris a' chladach so.
Bidh i a 'glacadh nan crùbagan, a' lìonadh bhucaid
a dh'aindeoin pinnt de chliabh, a dh'aindeoin
eabar pluic a' deoghal i.
Fosglaidh an caolas so, 's a ghaineamh so,
agus an cuan so, agus an talamh so.
Tha an làn aice a’ tighinn a-steach.

Inlet: Text
bottom of page