top of page

Duais Skylark

Kirby Knowlton

Dauphine Street: List

m'athar air sràid Dauphine

rè tursan, bidh sinn ag òl ar cofaidh gu sgiobalta,
blasad air an tionndadh air ar teangannan oir
chan eil i a 'creidsinn ann am microwave, ach

anns a' ghaoith. nuair a bhios i a’ measgachadh taois
airson torticas de moron, bidh cuba a 'dol an sàs
eadar a h-ìnean agus bidh mi a’ feuchainn ri cunntadh

cia mheud leth-ghealach a tha air a bhith ann bho tha i
chunnaic an duine aice. tha e na ghnè ghasda
a leannain, a' seargadh mus gluais e mun cuairt

làn-aghaidh, a 'crìonadh agus a' gèilleadh an mustache
cha robh m'athar a' faicinn e a' fàs. tha dragh orm
mu'n d'ràinig i talamh àrd oir

chan urrainn dhan bhaile corran a bhith na chreathail an-còmhnaidh.
siùbhlaidh a lannan aon là agus an t-uisge
èiridh e a rìs mar a bhios m'athar a' seinn air habhana.

Dauphine Street: Text
bottom of page