top of page

Duais Skylark

Noah Ruadh Fram

Memories: List

Cuimhneachain

Tha obelisk ann am meadhan na faiche.
Tha e èibhinn, fhios agad, is e an cuan mòr feòir seo,
Air a chuairteachadh gu neo-chothromach le slighean breige dearga,
Agus dìreach sa mheadhan tha an t-eilean seo,
Air acair gu tìr-mòr leis an fhileagan sgàrlaid,
biastag a chaidh a ghlacadh ann an lìon damhan-allaidh; seo an obelisk.
Ag eirigh as an eilean mar an
Ìomhaigh na Saorsa, ach a-mhàin tha
Gun lòchran, gun leabhar, gun chrùn, gun aghaidh, no gun nì
Ach an smuain mhionaideach, a’ tarraing aire.
Cho fad ‘s as urrainn dhomh innse chan eil e a’ dèanamh dad nas motha na suidhe ann,
No seas an sin, ma tha thu ann an sunnd airson mion-fhiosrachadh.
Tha an treòraiche turais ag ràdh gu bheil luaithre aige… cuid
Seann duine urramach a chaidh air chall o chionn fhada, tha an t-ainm air an sgrìobhadh.
Bidh mi a 'coimhead air, leth an dùil gum bruidhinn an rud
Le guth tarruing duine mhairbh, no
Is dòcha gun nochd bòcan gu h-obann. Ach a-mhàin goirid.
An uairsin tha sinn a 'gluasad air adhart, a' cluinntinn mu dheidhinn
Ath-nuadhachadh air feadh na slighe, agus an siostam teasachaidh pìob-smùid
Leig iad dhiubh an dreuchd o chionn fhada, agus
Tha an àm a dh’ fhalbh air fhàgail fo luaithre agus cuimhneachain gun fheum…
Agus a-nis tha sinn air a dhol timcheall air cùl an taigh-tasgaidh,
Chan urrainn dhomh eadhon an lìon damhain-allaidh de shlighean-coise fhaicinn tuilleadh,
Agus tha mi a’ smaoineachadh gu bheil obelisk ann, ach an uairsin a-rithist,
Is dòcha gur e dìreach craobh àrsaidh eile a th’ ann.

Memories: Text
bottom of page