top of page

Duais Iain H. Bennett

Mìcheal Lucas

Old Tabby: List

Seann Tabbaidh

Tha rathad salchar a' dol seachad air giuthas loblolly,
an uairsin fo dharagan còinneach canopied,
tobhtaichean slabhraidh air an cuairteachadh le sligean eisirean -
Old Tabby a 'freagairt gairm ùine.

An comhachag mhòr adharcach 'na chrò
dh’ fhaodadh innse mu làithean bàrr cotain,
roimh àm nan nithe mi-thaitneach,
nuair a bha an crùn na dhachaigh do rìghrean.

An ailigator a’ slugadh le
's dòcha gu bheil iad a' bruidhinn mu thràillean,
breith High Cotton Elsa,
agus a gluasad gu saoibhreas mu thuath.

Bidh Old Tabby a’ gearan nuair a tha a’ ghaoth ceart,
ag èigheach laithean àrda an t-saothair & na glòir ;
co-fharpaisean banjo, uisge-beatha math, dannsa,
uaighean gun chomharradh seachad air an rathad shalaich.

Old Tabby: Text
bottom of page