top of page

Członkostwo w Zarządzie

Członkowie Zarządu wybierani są przez ogół członków na Forum Majowym.

Ich kadencja trwa rok, od 1 lipca do 30 czerwca.


PSSC jest organizacją wolontariuszy i jest otwarta na Twoją pomoc. Aby zgłosić się na ochotnika do komitetu, skontaktuj się z przewodniczącym tego komitetu lub obecnym przewodniczącym.

Funkcjonariusze 2022-2023


Prezydent,  dr Tamara Miles

 

Wiceprezes Emily Rosko

 

Skarbnik, James J. Lundy Jr.

 

Sekretarz nagrywania, Tina Baumis

 

Sekretarz korespondent, Nancy Dew Taylor

 


Członkowie na wolności

 

Ashley Crout

 

Johna Byrne'a

 

Danielle DeTiberus

Yvette Murray

Danielle Verwers

Charlesa Wattsa

 

Członkowie z urzędu

Poprzedni prezydent, James J. Lundy, Jr.
Poeta Laureat Karoliny Południowej, Marjory Wentworth

Przewodniczący Komisji
konkursy, Charles Watts
komunikacja, David Lemieux
Rozwój,
Gościnność, Katrina Murphy
Członkostwo, David Lemieux
programy, Danielle DeTiberus
publikacje,
konkurs skowronków, Ed złoty
Programy Regionalne, Curtis Derrick
Letnie stypendium Susan Laughter Meyers, Debby Scott
Konkurs Hilary Tham, Barbary Hagerty

Board Membership: Text
bottom of page