top of page

Wytyczne dotyczące zgłoszeń do konkursu

Konkursy Poetry Society of South Carolina są finansowane przez prywatnych darczyńców.

Wszystkie zgłoszenia muszą być elektroniczne.


Aby przesłać zgłoszenia, skorzystaj z naszego menedżer zgłoszeń online.

Członkowie przesyłają swoje wiersze za darmo. W przypadku osób niebędących członkami opłata za przesłanie każdego wiersza wynosi pięć dolarów. Kliknij tutaj dołączyć.

Okresy składania:
Jesień: od 15 października do 15 listopada
Wiosna: od 15 stycznia do 15 lutego

Zgłoszenia muszą być ORYGINALNE, przesłane przy użyciu standardowej 12-punktowej czcionki i muszą być zgodne z następującymi specyfikacjami:

  • Długość nie może przekraczać TRZYDZIESTU SZEŚĆ wierszy (w tym epigrafy i linie łamania zwrotek)

  • Tekst z pojedynczymi odstępami

​​

Autor może zgłosić tylko jeden wiersz do każdej nagrody.

 

Wpis musi zawierać:

Wiersz, z nazwą nagrody i tytułem wiersza u góry strony. Nazwisko i adres autora musi niet pojawiają się na stronie zawierającej tekst wiersza.

 

Ten sam wiersz nie może być zgłoszony do więcej niż jednej nagrody jednocześnie. Wiersz, który nie zdobył nagrody, może później, po ogłoszeniu wyników pierwszego konkursu, zostać zgłoszony do innej nagrody, do której się nadaje.

 

Każda praca musi być oryginalna, niepublikowana (w druku, w Internecie lub umieszczona na wystawie), napisana w języku angielskim i nie zgłoszona do publikacji w innym miejscu lub innym konkursie. Rozpowszechnianie na warsztatach lub zamkniętych internetowych grupach krytyków nie stanowi publikacji.

 

Autorzy przyznają PSSC prawa do pierwszej publikacji i elektronicznego przedruku nagrodzonych prac. Autorzy zachowują wszelkie prawa do ponownej publikacji i mogą swobodnie przedrukować pracę w dowolnej publikacji, z zastrzeżeniem uznania oryginalnej publikacji w The Poetry Society of South Carolina Yearbook. Autor gwarantuje, że nadesłana praca nie była wcześniej nigdzie publikowana.

 

Zwycięzca nagrody nie kwalifikuje się do tej samej nagrody w następnym roku.

 

Według uznania sędziów, za każdą nagrodę może zostać przyznane jedno lub dwa wyróżnienia. Aby te zgłoszenia kwalifikowały się do ponownego przesłania, tytuły zostaną wstrzymane.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na spotkaniach lutowych i majowych oraz opublikowane w Internecie na stronie PSSC i na Facebooku.

 

PSSC zastrzega sobie prawo do wstrzymania ogłoszonej nagrody.

 

Zobacz Wytyczne Skylarka for wpis, jeśli jesteś uczniem szkoły średniej lub nauczycielem.

UWAGA: Członkowie prześlij swoje wiersze za darmo. Osoby niebędące członkami muszą zapłacić 5 USD za każdy wiersz.

Submission Guidelines: About Me
bottom of page