top of page

Nagroda im. Johna H. Bennetta Jr

Ellen Hyatt

Ars Poetica: List

Odsiewanie

po wystawie, Galeria Miejska w Waterfront Park
Charleston, SC

Jak kosz wachlujący sitowia

zwinięty, aby rzucić ryż i oddzielić go

z plew, te zdjęcia z galerii

oglądamy tylko część

złotej historii. Historia

Mówią, że jest architektoniczny,

zmieniona, właściwie ładna

jak obraz. Największy wisi

zawieszony do oglądania z lotu ptaka.

Rano, pole ryżowe. Żółty-

wszystko w blasku - z doskonałym słońcem,

uchwycone jasne i białe.

 

Wyniosły widok oznacza krajobraz.

Bezpieczny. Obrobiony. Wywiewane są

XVIII-wieczne komary, węże,

aligatory. Również zaginionych, zniewolonych

których praca uczyniła właścicieli ziemskich

bogaty i Charleston miasto.

I tak po prostu, przez pominięcie,

ta wystawa pozwala nam widzom

aha—

Wizualizujemy inny krajobraz,

ten pod komfortem upraw pieniężnych—

jego prawda w tableau.

Ars Poetica: Text
bottom of page