top of page

Duais an Lyric Poem

Kit Loney
Charleston, SC

Awake Again: List

Dùisg a-rithist aig dà uair sa mhadainn

Tha a’ ghealach a’ coimhead a-mach bhon chraiceann rèidh 

oidhche, deir Sùil na muice-mara, a guth

dà cheum diùid làn air an crìonadh.


Bidh sgòthan neòil a’ criathradh le leithid de bhreugan de spuime a’ chuain. 

Ach an ceann druma glas sin nan speur--

Cuimhnich an uair a mharcaich thu cùl leumadair, 


dùmhlachd cruaidh a feòla mar a chum thu air?

Bidh a’ ghealach a’ briseadh, ag ath-aithris, nas àirde,

Sùil na muice-mara. Uill, can earth 


am bheil cridhe na muice-mara sin ? Abair

cuideigin fad air falbh ag èisteachd airson an fhuaim sin, 

an tè nuair a thig e am bàrr agus an toll-sèididh a’ sèideadh.


An lag sin, mar uaimh a’ glacadh a h-anail.

Nach eil thu a’ faireachdainn an àrdachadh mar a bhios sinn a’ orbit?

Faic constellations a’ sruthadh mar krill cluster?


Seadh, deir a' ghealach, is e an talamh cridhe na muice-mara sin.

Eisdibh. Nach cluinn thu druma a bhuille?

Druim a bhuille a-staigh air an oidhche ghlas seo?

Awake Again: Text
bottom of page