top of page

Foghar 2016 agus Earrach 2017

Dàin Bhuannachaidh Farpais

Duais Comann Dubose & Dorothy Heyward

Ann Herlon-Bodman

Duais Iain Raibeart Doyle, Jr

Celeste McMaster

Duais Cuimhneachaidh Sandy Eubank

Ellen Hyatt

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe, Jr

Laurel Blossom

Duais an Fhòraim

Talley Kayser

Duais an rann èibhinn

Debra Daniel

Duais Gertrude Munzemaier

Tòmas MacIain

Duais Iain Eideard MacIain

Terri MacCord

Duais an Lyric Poem

J. Stephen Rhodes

Duais Cuimhneachaidh Marjorie E. Peale

Gregory Lùb

Duais Peter Pan

Celeste McMaster

Duais Cuimhneachaidh Nancy Walton Pringle

Laurel Blossom

Duais Bàrdachd Klyde Robinson

Emily Rosko

Duais Patricia agus Emmett Robinson

Talley Kayser

Duais Skylark

Eilidh Coats
Sgoil Riaghladair SC airson nan Ealan agus nan Daonnachdan

Duais Cuimhneachaidh an Dotair Linda Veldheer

Elliot Hueske

Buannaiche Sgoilearachd an t-Samhraidh

Melissa Slayton

Duais Constance E Pultz

Kit Loney

Fall 2016 | Spring 2017 Winning Poems: List
bottom of page