top of page

Foghar 2009 agus Earrach 2010

Dàin Bhuannachaidh Farpais

Woman Typing

Duais Iain Bennett, Jr

Mìcheal Lucas

Man at Desk

Duais Cuimhneachaidh Jeanne Crandall Broulik

Tim Harkins

Notebook

Duais Iain Raibeart Doyle, Jr

Marilyn R. Mumford

Man at Desk

Duais Cuimhneachaidh Sandy Eubank

Brian Slusher

Desk with Book

Duais an Fhòraim

Aly Goodwin

Books

Duais an rann èibhinn

Brian Slusher

Green Typewriter

Duais Gertrude Munzenmaier

Jules Riley

Piles of Books

Duais Peter Pan

Sybil B. Collins

Woman Typing

Duais Beatrice Ravenel

Tòmas L. MacIain

Notebook

Duais Patricia agus Emmett Robinson

Seònaid Lombard

Desk with Book

Duais William Gilmore Simms

Doaty Flanigan

Books

Duais Skylark

Victoria Sharpe

Man with Book

Duais Comann Dubose agus Dorothy Heyward

Nick Bozanic

Man at Desk

Duais Luchd-cluiche Footlight

Libby Bernardin

Green Typewriter

Duais Iain Eideard MacIain

Ellen E. Hyatt

Green Typewriter

Duais an Lyric Poem

Kit Loney

Desk with Book

Duais Carrie Allen McCray

Aly Goodwin

Green Typewriter

Duais Margorie E. Peale

Susan Finch Stevens

Green Typewriter

Duais Pegasus

Frances Pearce

Green Typewriter

Duais a' Phuist agus an Teachdaire

Libby Swope Wiersema

Green Typewriter

Duais Constance Pultz

Debra A. Daniel

Books

Duais Cuimhneachaidh Aibhnichean Cheann Loch

Susan Finch Stevens

Books

Duais Gilleasbuig Rutledge

Tim Harkins

Fall 2009 | Spring 2010 Winning Poems: List
bottom of page