top of page

Foghar 2010 agus Earrach 2011

Dàin Bhuannachaidh Farpais

Woman Typing

Duais Comann Dubose & Dorothy Heyward

Seònaid Joyner

Man at Desk

Duais Cuimhneachaidh Jean Crandall Broulik

Ann Herlong-Bodman

Notebook

Duais Iain H. Bennett, Jr

Brian Slusher

Desk with Book

Duais Iain Raibeart Doyle, Jr

Mìcheal Uisdean Lythgoe

Books

Duais Cuimhneachaidh Sandy Eubank

Brian Dennis Ward Stiles

Piles of Books

Duais an Fhòraim

Deborah Lawson Scott

Woman Typing

Duais an rann èibhinn

Starkey Flythe

Woman Writing

Duais Iain Eideard MacIain

Cassie Premo Steele

Notebook

Duais an Lyric Poem

Tim Harkins

Desk with Book

Duais Peter Pan

Jerri Chaplin

Man at Desk

Duais Beatrice Ravenel

Tim Mac an Tàilleir

Books

Duais Patricia agus Emmett Robinson

Debra A. Daniel

Man with Book

Duais Skylark

Allison Cooke

Notebook

Duais Sìne Moran

Danielle DeTiberus

Green Typewriter

Duais Marjorie E. Peale

Linda Lee Harper

Desk with Book

Duais Gertrude Munzenmaier

Kit Loney

Green Typewriter

Duais Luchd-cluiche Footlight

Màiri Harris

Green Typewriter

Duais Pegasus

Kit Loney

Man at Desk

Duais a' Phuist agus an Teachdaire

Brian Slusher

Green Typewriter

Duais Carrie Allen McCray

Ann Herlong-Bodman

Green Typewriter

Duais Cuimhneachaidh Aibhnichean Cheann Loch

Brian Slusher

Green Typewriter

Duais Gilleasbuig Rutledge

Cassie Premo Steele

Man at Desk

Duais William Gilmore Simms

Terri MacCord

Fall 2010 | Spring 2011 Winning Poems: List
bottom of page