top of page

Duais Comann Dubose agus Dorothy Heyward

Seònaid Joyner

Cassandra: List

Cassandra

Dè nam biodh an tiodhlac agad
de fhàisneachd,
an seòrsa ro-shealladh a tha sin
b'urrainn an saoghal aithnichte a shàbhaladh,
no eadhon do mhuinntir fèin,
o chogadh fada, uamhasach
atharraichidh sin
cothromachadh cumhachd
gu bràth, mar mhalairt
airson dìreach aon phòg bheag?
Chan eil dad mòr coltach ri do mhaighdeann,
dìreach aon phòg bheag.
Cha bhiodh agad ri a chiallachadh.
Agus chan eil e mar gum biodh e grànda.
A bhith Greugach agus a h-uile.
Ach gu dearbh bha i òg
agus idealistic
agus cha robh fios ach
na bha fios aice.
Cò nach robh
a bha aig na nathraichean cheana
dh'imlich i a cluasan.
Agus mar sin thilg i smugaid na bheul.

Cassandra: Text
bottom of page