top of page

Foghar 2021 | Earrach 2022

Dàin Bhuannachaidh Farpais Fall

Duais Cuimhneachaidh Stephanie Ellen Siler:

Brian Slusher

Duais John H. Bennett, Jr.,

Brian Slusher

Duais Bàrdachd Klyde Robinson

Danielle Verwers

Duais Marjorie E. Peale

Louise Weld

Farpais Know Rhyme and Reason

Ailean Koshewa

Duais Dubose agus Dorothy Heyward

Beth Dillenkoffer

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe

Dan Leach

Sgoilearachd Samhraidh Susan Laughter Meyers

Danielle Verwers

Fall 2019 | Spring 2020 Winning Poems: List

Dàin Bhuannachaidh Farpais an Earraich

Duais Cuimhneachaidh Bobby Ceanadach:

Frances Pearce

Duais Peter Pan

Danielle Verwers

Duais Scotty Davis Watson

Laurel Blossom

Duais an Dotair Linda Veldheer

Evelyn Berry

Duais Iain Raibeart Doyle, Jr

Màiri Louise Hudson

Farpais Rhyme for No Reason

Debra Conner

bottom of page