top of page

Foghar 2014 agus Earrach 2015

Dàin Bhuannachaidh Farpais

Woman Typing

Duais Comann Dubose & Dorothy Heyward

Ethan Fugate

Man at Desk

Duais Cuimhneachaidh Jean Crandall Broulik

Brian Slusher

Notebook

Duais Iain H. Bennett, Jr

Debra Daniel

Desk with Book

Duais Iain Raibeart Doyle, Jr

Aly Goodwin

Books

Duais Cuimhneachaidh Sandy Eubank

Kit Loney

Man with Book

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe, Jr

Teressa Haskew

Piles of Books

Duais an Fhòraim

Libby Bernadin

Woman Typing

Duais an rann èibhinn

Iain Corless

Woman Writing

Duais Iain Eideard MacIain

Terri Lee McCord

Notebook

Duais an Lyric Poem

Terri Lee McCord

Notebook and Pen

Duais Cuimhneachaidh Marjorie E. Peale

Eilidh NicNèill

Desk with Book

Duais Peter Pan

Farley Briggs

Green Typewriter

Duais Cuimhneachaidh Nancy Walton Pringle

Ethan Fugate

Books

Duais Patricia agus Emmett Robinson

Teàrlach Watts

Man with Book

Duais Skylark

Cameron Messinides, Sgoil Riaghladair SC nan Ealan agus nan Daonnachdan

Notebook

Duais Sìne Moran

Màiri Mhàrtainn

Desk with Book

Duais Gertrude Munzenmaier

Rut Ilg

Green Typewriter

Duais Beatrice Ravenel

Debraa Daniel

Green Typewriter

Duais Pegasus

Rut Ilg

Green Typewriter

Duais Constance Pultz

Libby Bernadin

Green Typewriter

Duais Cuimhneachaidh Aibhnichean Cheann Loch

Ed Gold

Green Typewriter

Duais Gilleasbuig Rutledge

Màiri Mhàrtainn

Fall 2014 | Spring 2015 Winning Poems: List
bottom of page