top of page

Duais Beatrice Ravenel

Debra Daniel

On Windy Hill: List

Air Cidhe Windy Hill Far an robh m’ athair ’s m’ uncail ag iasgach air falbh an samhradh aca

Roimh an t-solas dh' fhàg iad an tigh,
le minnows agus cigarettes.
Agus leudaich an cidhe iad
os cionn na mara, agus
shocraich iad fad an latha,
mar a thàinig làn-mara agus a 'dol a-rithist.
Ann an arc a 'ghrian an t-samhraidh
shuidh iad air an sarachadh air fiodh air an robh aimsir
no sheas, toilichte agus seasmhach.

Cho fad 's a b' urrainn domh dol,
Choisich mi na plancaichean airson an lorg
an aghaidh coille agus gaoith,
gaisgeil an aghaidh na mara tuisleadh
ag atharrachadh an sin fo mo chasan.
Leis an todar guma builgeil agam,
Sheasainn le dithis fhireannach a' smocadh,
neo-bhriathrach mar iasg, agus caol
ann an tarraing na loidhne.

On Windy Hill: Text
bottom of page