top of page

Bàrdachd
Co-fharpaisean

Tha dà chuairt de cho-fharpaisean bàrdachd aig PSSC gach bliadhna acadaimigeach, Fall and Spring.

Tha dàin a choisinn duaisean air am foillseachadh air an làrach-lìn seo agus anns an Poetry Society of South Carolina Yearbook, foillsichte gach bliadhna bho 1922 agus an-dràsta a bharrachd air a’ bhallrachd.

Contests: Text
bottom of page