top of page

Duais Archibald Rutledge

Màiri Mhàrtainn

Florence: List

Florence ann am meadhan an latha

Bha sràidean a' bhaile so air an càrnadh mar mhaidean
ann an gàrradh eileamaideach. Tha mo chluasan tiugh le
cadal agus fuaimean nan trèanaichean a bhios a’ putadh
bho na slighean a tha air cùl sreathan eaglaise gu pasgadh
mu'n cuairt air gach ni, chum gu'n deanamaid uile urnuigh.

Tha mi ann an taigh tioram le mullach tioram a 'coimhead a-mach
uinneag seòmar-cadail leanabachd a-steach do sholas liath
agus do na carbadan a tha 'sìneadh air an t-sràid,
a’ toirt clann às an sgoil a bha mi uaireigin
choisich gu. Bha na gàrraidhean an seo beannaichte le

craobhan magnolia, rudan beaga a 'tighinn bho
na duilleagan mar mhuncaidhean gun adan orra.
Cha ruig an geamhradh sinn an seo, eadhon an Gearran.
Dà bhlàth dogwood sgàinte, seachd mìosan
an Earraich. Tha a’ ghrian a’ lasadh suas ceò na h-uinneige:

seann lorgan-meòir, bliadhna de dhuslach, agus teachdaireachd air fhàgail
ri sròn cù mo mhàthar. Shuidh mi anns an t-seòmar seo
air cathair dòrainneach fìnealta a bheir anail dìreach mar a nì mise.
Nan coisicheadh mi a-mach ann, bhiodh a 'ghrian blàth air m' aodann
agus cha mhòr gu cinnteach bidh an èadhar a’ giùlan an spìosraidh
de na h-iomadh nithibh beò a ta fàs a dh'aindeoin so.

Florence: Text
bottom of page