top of page

Duais Pegasus

Rut Ilg

Vanishing Point: List

Rubha à sealladh

a' cuimhneachadh
a slighe scarlaid
air dol a steach d'a bheatha
a' toirt breth air

eadhon a-nis

mo bhean teine
mar a theireadh e rithe
cha do lughdaich a-riamh
an lasair aice    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cfn

chan ann a-nis aig an oir
a dorchadas

a luaithre
ùrnaigh gun fhacal
de thròcair
a' siubhal air an uisge
sgaoileadh
a-steach don fhaileas
den ghealach làn

Vanishing Point: Text
bottom of page