top of page

Duais Cuimhneachaidh Jeanne Crandall Broulik

Brian Slusher

Boy vs Ocean: List

Balach vs Cuan

Tha coltas fada air na cothroman. An neach-dùbhlain
aig 3' 8", 49 punnd a' bogadh fliuch

fhad ‘s a tha an champ na mhòr-chumhachd gun stad
gun a bhith a 'toirt iomradh air neo-bhuannachdail na roinn

ach sparr an gille a stigh le dian aineolas,
a’ breabadh agus a’ bualadh nan tonn a tha a’ tighinn a-steach,

a' sgaoileadh an arsenal de dh' uireasbhuidhean :
an taigh-cruinn, an uppercut, an karate chop.

Spray a 'spreadhadh. Briseadh an surf
a’ smocadh timcheall a shàil fhad ‘s a tha e a’ bualadh

fios a bhi aige air a nàmhaid :
tha 'n fhairge a' crionadh aig a chladach, gorm mhullach nan speur

sgriach sios air a mhala, ach an gille
chan eil crìochan aige, tha a chraiceann tana, tana

membran bidh dòrn a chridhe a’ bualadh troimhe
an luchd-brisidh a bhriseadh le a stòras braid :

am cnap-cinn, am fear-feòir, am breab itealaich.

Boy vs Ocean: Text
bottom of page