top of page

Duais Patricia agus Emmett Robinson

Debra A. Daniel

Pnatomime: List

Pantomaim

Ann am Bogota, loisg iad
copaichean trafaic, a’ dol nan àite
iad le mimes
caitheamh traidiseanta
lèintean stiallach, crogain,
beirean dubha.
Ghabh na mimes an taisbeanadh aca
chun an rathaid. Chaidh càraichean nas slaodaiche.
Choisich luchd-coiseachd
ann an slighean sàbhailte.

Aon Dàmhair dh'fhastaidh sinn
mime ri chluich
airson a’ chòigeamh ìre.
Airson uair a thìde, chan eil duine
labhair, cha'n fhiu an gille
le dìth aire
mì-rian hyperactive
nach robh riamh roimhe
stad a bhuaireadh
a' boillsgeadh agus a' diteadh.

Coltach ri trafaic, tha am facal aige jam
air a ghlanadh mar an t-sàmhchair
na mime
theagaisg e
fàradh a dhìreadh,
a tharraing ròpa, a bhrùthadh
an aghaidh nam ballachan
de bhocsa neo-fhaicsinneach.

Pnatomime: Text
bottom of page