top of page

Duais Peter Pan

Jerri Chaplin

Direction for a chold: List

Stiùireadh (airson leanabh)

Tog crosgagan gu socair far a’ ghainmhich.
Thoir cuireadh dha fois a ghabhail annad
làmh sìnte a mach.
(Fàilte dha.)

Siùbhlaibh a-steach don bhlas aige
air ais garbh agus ullamh :
" Am bi thusa 'm chombaist ?"

Dùin do shùilean.

Leig leis do stiùireadh gu turquoise
tìrean-mara
far a bheil putan sgiathan dealan-dè
an t-aodach cotan sunnysoft agad
agus tha smuaintean a' seòladh mar
itean air an togail.

Às deidh do chuairtean,
faodaidh e do threòrachadh gu cnàimh-mhiann
faodaidh tu a chleachdadh mar chluasag,
nas buige na tha thu a’ smaoineachadh.

Crath do cheann eadar a ghàirdeanan tana, geal
tràigh-shileadh mar shlige mara
a' feadaireachd symphony.
Dreamwish do shlighe gu
samhradh gu bràth.

Direction for a chold: Text
bottom of page