top of page

Duais Skylark

Allison Cooke

butterfly Road: List

Rathad dealan-dè

Chaidh mi seachad ort feasgar an-diugh
a’ dol dhachaigh bho fhèis
far an do pheant mi d’ ìomhaigh
air aghaidhean chloinne bhig agus
Chunnaic mi gàire orra
orra fèin anns an sgàthan.
Chunnaic mi do bhràithrean agus do pheathraichean
laidhe mile air falbh uait,
an cuirp briste ach dealrach
mar gu'n robh iad a' gabhail fois
an sgiathan gun chudthrom a shocrachadh.
Fhuair na peilearan iad, a’ reubadh
tro àile an t-samhraidh fhathast.
Bha mi ann am fear dhiubh nuair a chunnaic mi thu.
Bha thu air do ghlacadh mar piocaid fhiaclan
agus air a thilgeadh gu taobh an rathaid.
Pheant mi thu air mo làimh
a h-uile latha mus tàinig a’ chlann
gus am b’ urrainn dhomh an duine a bha thu dha-rìribh a pheantadh
taobh a-staigh do chorp dealan-dè.

butterfly Road: Text
bottom of page