top of page

Duais Luchd-cluiche Footlight

Màiri Harris

After Dinner: List

Às dèidh Dinnear

Nuair a tha thu naoi agus òrdugh a
bho d’ athair gu faigh mi milseag
sheasas tu eadar fuarach agus borb,

an tèid thu a-steach don ghàrradh,
tionndaidh suidse solais air agus feitheamh
feuch a bheil am bulb creagach a' losgadh, no nach eil,

mar fhàileadh tinn de phìoban taidhrichean rubair
measgta le teanta leasg, thoir ort
chum 'ur n-anail, agus iongantas

ciamar a sheasas e an sàth-
an coigreach, a dh' fhaodadh suain a ghabhail
anns an t-seann camper air a phàirceadh

taobh thall an dorchadais ri taobh
òrd, an rùsgadh, seann òrd
a tha ri taobh a’ bhalla. No an stad thu,

faighnich dhut fhèin cia mheud dùbailte
is fhiach chocolate fudge, ma tha pocannan
do phògan reòta cha'n ith neach air bith,

air a chleachdadh airson glùinean brùite icing
agus adhbrannan toinnte, bidh e gu leòr
a chuir dheth an t-saogh'l anns an dorchadas,

a’ smaoineachadh ort fhèin an ath rud
dhoibh san reòthadair, mar èigheach
bho Uno! adhlaic do chreach.

After Dinner: Text
bottom of page