top of page

Duais Cuimhneachaidh Sandy Eubank

Stilichean Dennis Ward

Swan in Bare Oultine: List

Swan in Bare Outline

Tha uiread de gheamhradh ann.

Tha na luchainn trang le diùltadh.

Bidh na sròin aca a’ tionndadh.

Tha na losgainn aig fois
ann an lùchairtean de làthaich fhuar.
Bidh tairbh-nathrach a' sarachadh nan aislingean
an uairsin falbhaidh mar sholas.

Tha na h-uisgeachan ùr.
Bidh iad a’ magadh air na seann chlachan
le'n cuid croinn-chòinnich.

Bidh iasg ann an stupor a’ sgrùdadh an àite
far an do thuit damhan-allaidh uaireigin.

Agus seall air an eala
cha mhòr falaichte le cuilc.
Tha e fhathast, a chorp geal mar shneachda ùr
ebony a h-aodann, iuchair dhubh.

Bidh e a 'togail sgiath agus a' sìneadh
le gràs a tha mìneachadh na h-àm-

lòn, adhar, bàs, am feitheamh agus an ruigheachd.

Swan in Bare Oultine: Text
bottom of page