top of page

Duais Iain Raibeart Doyle, Jr

Marilyn R. Mumford

true story: List

sgeulachd fhìor (philadelphia, 1994)

naoi tri fichead Sultain
doras cùil don làr ìseal
a-steach don ospadal aillse ainmeil
trannsa fhada
solas aotrom

romham
togaidh figear àrd broom
an uairsin a 'tòiseachadh a' bualadh air an làr

beagan de dhonn liath
luaths air feadh an talla gharg
a' deanamh rèidh i fèin
à sealladh fo dhoras

am figear, a’ gàireachdainn
ag ràdh, na gabh dragh, caill
gheibh mi i!
a’ fosgladh an dorais ceàrr
Tha mi ga chluinntinn a’ bualadh air an làr

mhàthair naomh is iad so mo ghrìogagan
O mas e do thoil e màthair an urrainn dhut
fàg an dithis againn beagan
slit aotrom de leud
feuch an toir thu iasad dhomh
tha a' phiuthar bheag seo eu-dòchasach
seòltachd a chosan a bian
a whiskers le fàileadh cùbhraidh
màthair oh an urrainn dhut o
leig leis an dithis againn teicheadh

guidh air ar son a nis
mar cò aig a tha fios cò
a' togail a' bhroin

true story: Text
bottom of page