top of page

Duais an rann èibhinn

Brian Slusher

Leavings: List

Fàgail

Fo chraoibh na h-ubhal, thuirt i
Seall dhomh agus ged a tha sinn
is gann a bha an dithis
ochd, bha fhios againn ceart ach mise
gèilleadh, neo-sgiobalta agus pròiseil
aig a’ chòmhlan elastic agus an leithid
tha stòr fealla-dhà ga chuir
spreig, lubadh, agus bhualadh
mo bhroinn le òrd, crom
maide air druma dèideag bàn
agus rinn i gàire, làmhan
a’ falach a sùilean reubte
fhad 'sa bha mi a' coimhead sìos air tuiteam
measan, uaine agus bruite, gu luath
grodadh

Leavings: Text
bottom of page