top of page

Duais Marjorie E. Peale

Susan Finch Stevens

Marsh Impasto: List

Marsh Impasto

A' fàgail an eilein,
fàgaidh am boglach mi
aig call air son focail
agus miann air son pigment-
oladh shaibhir air an lann
de sgian pailme.
Tha mi airson a bhith a 'gearradh amh
sienna domhainn
steach do'n àireamh,
a stipple ocher
thairis air tiughad
smear russet brown
a tha a’ sgreuchail fuilteach dearg
caoidhrean
thairis air bàs uaine.

Marsh Impasto: Text
bottom of page