top of page

Duais Gilleasbuig Rutledge

Tim Harkins

Crows Finally Find Me: List

Crows Mu dheireadh lorg mi ann an Spartanburg

Thairis air trì seachdainean agus dà
ceud mìle, ghairm mi air na feannagan.
Ann an Charleston bha sinn a’ bruidhinn gach latha:
aimsir, biadh, biadh,
agus iteig ar beatha.
Chaill mi an flash dubh soilleir
shios slighean nach gabh gabhail, an t-amharusach
an dèidh oidhcheannan gaoil, an seasmhach
comhairle neònach. An deanadh iad
dìreach fàg mi gun totem?
Madainn an-diugh nuair a rinn mi ùrnaigh,
“Tapadh leat,” ars an fheannag.
Thòisich e air raon de gheòidh gus urram a thoirt
coltach ri sèist Ghreugach. Cha mhòr gun robh feum agam air
an aithris gus an ùine a thoirt fa-near.
Dìreach airson a dhèanamh soilleir, an flutter
de chalman a' falbh air iteig ghlac mo chluas.
Nuair a choimhead mi, aon fheannag sàmhach
lasadh thairis air cearnaibh nan speur
air a chuartachadh ri taobh taobhan a’ phoirdse.
Lorg iad mi ann an ùrnaigh.
Chuir iad fàilte orm dhachaigh.

Crows Finally Find Me: Text
bottom of page