top of page

Duais Cuimhneachaidh Aibhnichean Cheann Loch

Susan Finch Stevens

Chickadee: List

Chickadee

A' chickadee, gob rigged
le iallan mìn,
a’ snìomh doras na sùla
den taigh-eun cumadh èisg
dubhan ìosal ann an darach a’ ghàrraidh chùil.
Gun stad, tha i a’ dàibheadh a-steach don dorchadas,
a' tuiteam air an ceann
steach do bhroinn an èisg
an uairsin darts aon uair eile
steach do'n t-saoghal shìorruidh,
steach do latha an t-sluic.
Plum le dòchas uighean ri teachd,
bidh i a’ cruinneachadh feuman beaga
air son a cheird fhalaichte,
an uairsin a 'cruthachadh, leis a' chliathaich
de'n uchd cumaidh e,
slige a’ meòrachadh
an ailtireachd falaichte
de a cnàmhan beaga fèin.
Bidh i a 'cruinneachadh agus a' cumadh
eadhon mar bhiathadh gathan gorm,
a' tilgeadh an cuid aoibhneis
bho na geuga as àirde,
eadhon mar an calico
'na sgàile gu h-ìosal,
ag iasgach a dòchais fèin
bho na patios
clachan le sgàile.

Chickadee: Text
bottom of page