top of page

Duais an Fhòraim

Aly Goodwin

Interruption: List

Briseadh

Bidh na h-eileamaidean a 'tòiseachadh a' cruinneachadh,
co-thaobhadh gus seo a ghabhail a-steach
gearan àicheil: balach glaiste
ann an càr air a phasgadh timcheall air craobh.
Tha mi an dùil gun tachair e mar seo,

tarraingidh an t-òrdugh e fhèin còmhla
agus falbh air     Tha mi mionnachadh gun cuala mi
an robin cry Fear nas blàithe!
    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf-58 mu dheidhinn a milleadh
nead     bidh an giuthas jack ag èirigh fhèin

dìreach, le ùine, crickets minstrel
thig as t-earrach     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf bha sinn an toiseach
air an t-sealladh    Cha ghabh dad a dhèanamh
mun ghille, tha e a' seòladh mar easgann
na fhuil ann an loch snàthaid ghiuthais

a' snàmh
fo mhullach gach bròin

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf-58-cluais-a-steach taba-b3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf-5858-136bad-5858

Interruption: Text
bottom of page