top of page

Duais an rann èibhinn

Talley Kayser
Charleston, SC

In Which: List

Anns a bheil ar bana-ghaisgeach an dùil Litir a sgrìobhadh dha Paramour, a’ lorg Dàin-gaoil iomchaidh airson an cuairteachadh, agus a’ fàs iriosal le gnè Dynamics

Ag ath-leughadh Keats, saoil a-rithist

carson is ann ainneamh a bhios bàird boireann a’ laoidh an cuid fir

gu mionaideach bodhaig, le sùil acrach

mothachail air na tha fon aghaidh.


Feumaidh miosan a bhi aig na mnathan ; an dèan iad sgrùdadh

am miann am miann aig an amhaich?

Agus eadhon an uairsin, tha e gu math tearc

bidh iad a’ sgrìobhadh a’ moladh gàire no sùilean no falt.


Na innis dhomh gu bheil e nàdarra teicheadh

cothrom blasad a thoirt do fhrèam leannan sam bith

le caoimhneas-–e'en ma dh'fheumas tu peann an toiseach

ribeadh gnè a’ chèidse anns a bheil thu––


Shuidh mi greis. An uairsin tionndaidh duilleag ùr thairis

agus buille ann an inc an at leathann do ghualainn.

In Which: Text
bottom of page