top of page

Duais Cuimhneachaidh Sandy Eubank

Ellen Hyatt

Gray Is: List

Tha Grey

an cuan mar a ta e a' ruith
an dèidh stoirm
nas coltaiche ri leumadair
na sior-gheur
agus umhail
ag èirigh suas a' chladaich
ach roimh an ruaig
a-rithist a’ tabhann
as a doimhne
tiodhlacan sligean
cuid de dhath nan faoileagan
cuid eile an dath
uisge tana mar
air an fheasgar sin fein
taobh a-muigh a’ chafaidh nuair a
bha ar briathran
ripples beaga
eadar phògan.
Pògan
am pailteas blasda
nis tri fichead bliadhna 's a deich
tha an aon dòigh
do inntinn a iomramh
air falbh bhon oir
tha sin a' tuiteam
a-steach do
neo-ni.

Gray Is: Text
bottom of page