top of page

Duais Gertrude Munzenmaier

Tòmas MacIain

Dionysus at Brookgreen: List

Dionysus aig Brookgreen

Nam b 'urrainn dhomh seasamh gu bràth
ann an slighe uaine, air a chuairteachadh
le maise siorruidh, le h-òr
panther aig mo chasan òir agus eidheann
air mo mhuin, bhithinn a’ beachdachadh air leigeil seachad
an fheoil agus an fhuil so air son a leithid sin do foirfeachd.

Air an dàrna beachd, ge-tà, nach eil
ag iarraidh greim a chumail air a' chorp so
anns a bheil comas
air do ghràdhachadh aon uair eile, eadhon
an aghaidh a bhàis — agus ar bàis fèin ?

Dionysus at Brookgreen: Text
bottom of page