top of page

Duais Cuimhneachaidh Sandy Eubank

Rut Ilg

Cambodia: List

Cambodia

Am manach ann an orange
ag iarraidh ceisd air a son
freagairt neo-chinnteach

Cha robh diathan sam bith an làthair
nuair a thàinig am bàs - seomar
a' feitheamh ri ceòl

A' rùsgadh a sgiathan marbh
choisinn i cridhe eisg
agus dh’ ionnsaich e snàmh

Dè bha air fhàgail dhith
lorg iad ann an leabaidh air a peantadh
ann an trom pinc

Clann na sràide a' gàireachdainn -
bidh luaith fhiadhaich de bhraitean-uisge a’ lìonadh
cupan aoidionach a' bhaile

Cambodia: Text
bottom of page