top of page

Duais Gertrude Munzemaier

Frances Pearce

Confessions of Gàrradaireachd Neo-dhreuchdail

An seo mu dheireadh thig an t-earrach,

geamhradh nas lugha de thlachd

na anns na bliadhnachan mu dheireadh. An rud

nochd thu dha

 

gu'n robh meas agad air an fhàile

gaird- eachas agus an dath

de irises purpaidh. Chaidh thu air adhart ag innse

gu'n d' fhàs thu aon uair

 

a-mhàin lusan maireannach le geal

flùraichean, mar ròs Boule de Neige.

Tha pinc is blues a-nis a’ toirt toileachas

anns a' ghàradh agad, ach eadhon iadsan

 

bheireadh tu seachad gu toileach

gus cothrom a thoirt do rùm lus na grèine cluich.

bottom of page