top of page

Duais Beatrice Ravenel

Debra A. Daniel

Elegy for the City: List

Elegy for the City

Sheinn i air uisge
tric 'na bàthadh dorch,
seinn blues nighe solid.
Sheinn i do shoithichean teasairginn,
na teachdaireachdan aice gun fhreagairt.

Fada an dèidh leaghan
dh'èirich i air a gualainn,
fada an dèidh ùrnaigh
air fàs gu bhi 'n a smuain,
chùm a corragan a' cluich blues.

Thug i suil a h-anail,
thug anail òran bayou sàmhach
air a ghiùlan sa mhuir,
agus le a shocair shiorr- uidh
thug liric breith gu bàs.

Elegy for the City: Text
bottom of page