top of page

Duais Cuimhneachaidh Sandy Eubank

Harriet Madden
Columbia, SC

Edisto: List

Edisto

Tha sinn air a bhith san àite seo roimhe seo.

An seann bhothan mu choinneamh a' bhoglaich,

An t-uisge blasad pronnasg airson tì

Na mucan tiugh geal.


An doca a’ spòrs nan ròpaichean reubte

De ribeachan chrùbagan is loidhnichean iasgaich,

Na ciad litrichean agus na cridheachan snaighte

Air na rèilichean briste

,

Na leumadairean a nochdas

A labhairt nan teangannan iasgaich,


Na turtaran a thilleas

Bho na turasan dìomhair aca,

A 'fàgail na cloinne aca

A bhi strì ri muir,

Na sionnaich bheaga

Cò a thig air an oidhche

A chreachadh nan neadan,


An beag agus mòr

Tragedies a' chladaich.


Bidh mi a 'ceum a-mach a-rithist

Gus an teine còcaireachd a lasadh

Anns a' chòta dhraoidheil agam

De phoilean agus luaithre.

Edisto: Text
bottom of page