top of page

Duais Cuimhneachaidh Starkey Flythe Jr

Rut NicNeacail

Fancy: List

Faireachdainn

Waltz mi a-mach air an doras ballroom air falbh

bhon ùrlar parquet loisgte

a-steach don drùchd neamhnaid.

Leig ort gu bheil Jane Austen beò


agus tha e air ar n-ionnsuchadh gu diomhanas.

Airson a-nis, dannsa air an lawn airson spòrs.

Nosegay, bonnet, blush - in the manner

de'n aitreabh ni sinn cùirt :


sachet de anail fhlùraichean aig beul na h-oidhche,

nota cùbhraidh falaichte am broinn leabhar,

feadaireachd aig a' chlàrsach,

air an t-sreath chlach-mheallain sealladh fiosrach.


Coinneamh aig being cloiche

far am bu toil leis an fhear-coise a leann òl,

cha mhòr suathadh nam bilean dealaichte,

cha mhòr blas an t-salainn air cùlaibh na cluaise.

Fancy: Text
bottom of page