top of page

Duais Pegasus

Libby Bernardin

Giovanni Signorini: List

Mar a bhios am peantair Giovanni Signorini a’ comharrachadh mar a bhios na daoine a’ cruinneachadh air a’ Ponte alla Carraia ann am Florence

Air Latha Fèill Eoin Baiste,
fireworks blister na h-oidhche.

Am Baiste a shiubhail nan garbh-bheann
cuid de dh' àite Iudeach — A chomharadh an teine
an aithreachais, fear-gleidhidh an Spioraid

'na aodach garbh, theagamh gu'n robh crios càmhail air
chum a neart ain-diadhaidh, a shlighibh turais.
Is e Embers na tha Signorini air a thoirt seachad

a' cur air falbh euceart an t-sluaigh.
Bidh e gan cruinneachadh timcheall an teine
gus coimhead air na dathan buidhe a’ deàrrsadh.

Faic mar a tha an solas a’ meòrachadh air an aghaidhean a tha shuas,
air an uisge fo bhàtaichean iasgaich bhon 19mh Linn
air aghaidhean Eadailteach ri taobh Abhainn Arno.

Bidh sradagan de sholas geal san oidhche a’ ruighinn
son na ceathramh gealaich, agus an t-sluaigh,
anail air a cumail, fios ciod a bhean riu.

Tha fios aca gu bheil e domhainn agus fìor.
Na lasraichean seo, an spiorad seo, an teine seo a-staigh.

Giovanni Signorini: Text
bottom of page