top of page

Duais Skylark

Camshron Blake Rotton

Apocalypse: List

Apocalypse

Tha leabhar le leathar na laighe aig bonn na mara,
Na laighe air bonn daraich air a ghràbhaladh le ìomhaighean antediluvian,
Gu domhainn ann an amhaich dorcha uaimh a’ chuain,
Le eachdraidh an duine air a chuir air na duilleagan aige.
Bidh faclan ùra a’ nochdadh air na duilleagan làn uisge bho latha gu latha,
Gu mall a’ ruighinn an duilleag mu dheireadh den leabhar.
Mar a bhios na beagan fhaclan mu dheireadh a’ lìonadh àite falamh an t-seann leabhar,
Tha an leabhar a' dùnadh.
Tha 'n cuan a' goil,
Agus tha an Kraken bellows bhon uachdar fada, fada gu h-àrd
Mar tha sgàil soitheach Rìgh Artair a’ deàrrsadh thar grunnd a’ chuain,
A turas air ais à Avalon. Bidh an nobhail le leathar a’ tionndadh a-null air a bhonn daraich,
Agus bidh faclan ùra, nas toilichte a’ lìonadh nan duilleagan a tha air ùr fhalamhachadh.

Apocalypse: Text
bottom of page