top of page

Duais Comann Dubose agus Dorothy Heyward

Deborah Lawson Scott

The Elders: List

Na Seanairean

Thug iad sìol a' bhoineid ghorm 's cait sia-màgan,
ag adhradh do ghnath, ag adhlacadh am mairbh suas,
dh'fhàg e sgàil purpaidh nach gabh ath-ghin
(chum an alchemy air ais), mangos àiteach
agus seagal, clachan-muilinn snaighte, glagan air an cumadh.

Bidh sinn a 'mèinneadh an sìol agus na clachan a chaidh a thilgeil
bho sheann dumps, goid meatailt clappered
bho dhaoine uasal, saoil gu robh na freagairtean aca
(nas fhaisge, nas soilleire an uairsin), lorg sanasan air dè, càite,
cuin, ach dìreach tòimhseachain airson cò agus carson.

B’ iad seo an tiodhlacan dhuinn:

Thug iad sìol bhoineid ghorm, cait sia-màgan,
dubhar neo-ghinealach de purpaidh, mangos,
seagal, clachan-muilinn, glagan, sanasan agus tòimhseachain.

Thug iad an solas, an sgeulachdan gu galaraidhean eile.

The Elders: Text
bottom of page