top of page

Duais Cuimhneachaidh Jeanne Crandall Broulik

Kit Loney

Eye of the Skull: List

Sùil a' Chlaigeann

Seall nas fhaide na na bàtaichean-siùil agus iasgach
tràlairean aig fois. Anns na h-easan
tha an long-bhriseadh a' beairteachadh, a slige na cnàimhneach
ruith air tir o chionn fhada ann an doille ceo-gheal.
Seall mar a tha briseadh-dùil a’ nochdadh
a' cheaird ghrinn : tha plancaichean a' grodadh as an aisnibh,
fiodh a' sìneadh a mach o'n lùbaibh
posan, cnagan dubha locust air am fuasgladh
mar fhiaclan air fàs fada, a’ gluasad air adhart anns na gomaichean.

Gorm, air a shaoradh bho na rionnagan,
co-aoisean tro na cnàmhan.
Seann teàrr le feòil a' sgoltadh
agus grùthan leth-dh'fhalbh
sgeulachdan eagallach mu na tachartasan a bha aca uaireigin:
na stoirmean a bha faisg orra,
cola-deug air a chur seachad (a' cruinneachadh feòil,
agus cuileagan a dh'ith suas slàinte)
a’ bhliadhna a thàinig sneachd anns an t-Sultain.
Bidh cuimhne a 'laighe anns na sgoltagan salainn-tais,
air falbh leis an tràghadh.

Eye of the Skull: Text
bottom of page