top of page

Duais Gilleasbuig Rutledge

Stilichean Dennis Ward

Pelican Mantras: List

Mantra Pelican

1. Tha an iteag nas motha na falt.

Tha an iteag nas motha na sgèile èisg.

2. Chruthaich Dia an t-uisge

agus lìon se e le biadh.
Iasg ag èirigh. Bidh mi gan ithe.

3. Chruthaich Dia adhair, creagan

craobhan marbh.
Bidh mi ag itealaich tro a h-anail

4. Chan eil gob coltach ri mo ghob.

Thig a-nall an seo, faoileagan
pìobairean gainmhich, corra-ghritheach, crùbagan.

5. Feuch, sibhse dhaoin' eile, ri frasadh

an dòigh sa bheil mi a’ frasadh.
Tha thu nad skimmers agus dippers.

6. Is beannaichte an ceannard air iteig.

Is beannaichte a’ chiad agus an neach mu dheireadh a leanas.
Beannaichte na aonar, beannaichte còmhla.

7. Fosglaibh m' uibhean, a naimhdean.

Tha mi air daoine eile fhalach.
Eadhon na h-uighean agam
biodh gliocas nan seanair.

Pelican Mantras: Text
bottom of page